Τατιάνα Βραζιτούλη

Με τι ασχοληθήκατε μετά το μεταπτυχιακό: 

Εργάστηκα σε τεχνικό γραφείο σε έργα υποδομών στην περιφέρεια Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Ήμουν μέλος σε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος με αντικείμενο την ενεργειακή φτώχεια. Στη συνέχεια εργάστηκα στη ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ενέργειας επί ρυθμιστικών θεμάτων.

Πως πιστεύετε ότι σας βοήθησε το μεταπτυχιακό στην μετέπειτα πορεία σας: 

Εφοδιάστηκα  με επιπλέον γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα της περιβαλλοντικής προστασίας, των αναπτυξιακών και χωροταξικών πολιτικών. Επιπρόσθετα απέκτησα γνώση στη χρήση λογισμικών μηχανικής.
Η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των σπουδών με συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων οδήγησε αφενός στη θεώρηση για την αναγκαιότητα της από κοινού επίλυσης προβλημάτων και στην αντιμετώπιση προκλήσεων, και αφετέρου στην ανάπτυξη συναδελφικών/φιλικών σχέσεων που κρατούν μέχρι σήμερα.

Τι θα λέγατε σε κάποιον-α που σκέφτεται να το παρακολουθήσει: 

Η πληρότητα των σπουδών, ο χώρος διεξαγωγής, και η «υποχρεωτική» συμβίωση με τους συμφοιτητές για ένα έτος στην Πίνδο αρκούν για να πείσουν κάποιον/α να το παρακολουθήσει. Πέραν των παραπάνω οι μνήμες και τα εργαλεία που απέκτησα με ωθούν να ενθαρρύνω κάποιον/α να υποβάλει αίτηση για το ΠΜΣ.