Τι λένε οι απόφοιτοί μας

Με βοήθησε πολύπλευρα μέσα από γνώσεις και δεξιότητες. Η φοίτηση αποτέλεσε ορόσημο στη ζωή μου. Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια η μοναδικότητα αυτού του μεταπτυχιακού!
Δημήτρης Ανδρεόπουλος
Μοναδική εμπειρία σπουδών. Καινοτόμο και πρωτοποριακό μεταπτυχιακό!
Δημήτριος Μαστρογιάννης
Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ
Έμαθα να συμβιώνω και να δουλεύω μέσα σε ομάδα. Αποτελεί εμπειρία ζωής. Είναι ένα μεταπτυχιακό ιδιαίτερο και μοναδικό.
Έλια Ταμπουράκη
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών