Αίτια και συνέπειες των κατολισθήσεων στο Δήμο Μετσόβου

Αίτια και συνέπειες των κατολισθήσεων στο Δήμο Μετσόβου

Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί ένα από τα συχνότερα φαινόμενα που σχετίζονται με την κίνηση των εδαφικών μαζών. Τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν μονοσήμαντες αιτίες αλλά στην εκδήλωση τους οδηγεί ένας συνδυασμός παραγόντων. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 η ευρύτερη περιοχή του  Δήμου Μετσόβου αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατολισθήσεων. Τόσο στο οδικό δίκτυο της περιοχής, όσο και εντός των οικισμών του Μετσόβου και του Ανηλίου εκδηλώθηκαν κατολισθήσεις. Έναυσμα αποτέλεσαν οι συνεχείς και υψηλής έντασης βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου, οι οποίες σε συνδυασμό με το γεωλογικό υπόβαθρο και τη μορφολογία της περιοχής οδήγησαν στην εκδήλωση κατολισθήσεων.

Οι επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή ήταν σημαντικές.  Αρκετές κατοικίες παρουσίασαν ρωγμές και κάποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κατοίκηση, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Η περιοχή του Μετσόβου δεν μπορεί να αποφύγει λόγω των γεωλογικών και κλιματικών χαρακτηριστικών της. Όμως, μέσω ορθής διάγνωσης των αιτιών και εφαρμογής κατάλληλων επεμβάσεων οι κίνδυνοι για τη ζωή και  την κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα μπορούν να περιοριστούν.