Προσωπικό

hypatia's picture
Dr. Ειρήνη Γαλανού
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
idoulos's picture
Dr. Ηλίας Δούλος
Ερευνητής
Μαθήματα:
bileleutherioy's picture
Βασίλης Ελευθερίου
Υποψήφιος Διδάκτορας
koutsidionisia's picture
Διονυσία Κούτση
Υποψήφιος Διδάκτορας
marioskofinas's picture
Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Μαθήματα:
vakrommyda's picture
Βασιλική Κρομμύδα
Υποψήφιος Διδάκτορας
kyriakidisharry's picture
Χαράλαμπος Κυριακίδης
Υποψήφιος Διδάκτορας
dmalamis's picture
Dr. Δημήτρης Μαλαμής, ΣΧΜ, ΕΜΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
lmisthos's picture
Λουκάς-Μωυσής Μισθός, MSc NTUA
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαθήματα:
konmoust's picture
Dr. Κωνσταντίνος Μουστάκας, ΣΧΜ, ΕΜΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
balaskas's picture
Αναστάσιος Μπαλάσκας
Υποψήφιος Διδάκτορας
mbalodimou's picture
Μαρία Μπαλοδήμου, Υπ. Δρ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Α. Μπαρτζώκας - Τσιόμπρας
Υποψήφιος Διδάκτορας
mbertsiou's picture
Μαρία Μπέρτσιου
Υποψήφιος Διδάκτορας
abournas's picture
Α. Μπουρνάς
Υποψήφιος Διδάκτορας
mxirogianni's picture
Μαρία Ξηρογιάννη, Υπ. Δρ
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Μαθήματα:
gpanag's picture
Dr. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, MSc
Ερευνητής
Ι. Παρακευόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτορας
ptsagkis's picture
Παύλος Τσάγκης
Υποψήφιος Διδάκτορας