Προσωπικό

hypatia's picture
Dr. Ειρήνη Γαλανού
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
polkol's picture
Dr. Πολ (Πολυχρόνης) Κολοκούσης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
marioskofinas's picture
Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Μαθήματα:
lmisthos's picture
Λουκάς-Μωυσής Μισθός, MSc NTUA
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαθήματα:
konmoust's picture
Dr. Κωνσταντίνος Μουστάκας
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
mbalodimou's picture
Μαρία Μπαλοδήμου
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαθήματα:
pigaki's picture
Dr. Μαρία Πηγάκη
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό