Αλέξανδρος Κοκκάλας

Με τι ασχοληθήκατε μετά το μεταπτυχιακό: 

Μετά το μεταπτυχιακό, εργάστηκα για περίπου δύο χρόνια σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του εθνικού κτηματολογίου ως προγραμματιστής για συστήματα γεωπληροφορικής. Εδώ και τέσσερα χρόνια εργάζομαι σε ερευνητικό κέντρο ως βοηθός έρευνας και προγραμματιστής δουλεύοντας σε διαφορετικά ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα.
Παράλληλα με την εργασία μου, αναλαμβάνω έργα, συχνά σε συνεργασία με άτομα του μεταπτυχιακού, με κυρίως αντικείμενο τη γεωπληροφορική.

Πως πιστεύετε ότι σας βοήθησε το μεταπτυχιακό στην μετέπειτα πορεία σας: 

Μέσα από αυτό έμαθα το GIS και τις δυνατότητες του με το οποίο ασχολήθηκα επαγγελματικά στη συνέχεια. Επιπλέον, η συνεργασία με διαφορετικές ειδικότητες για την υλοποίηση ενός κοινού μεγάλου έργου, αποδείχθηκε εκτός από ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική εμπειρία για τον επαγγελματικό τομέα.
Και φυσικά γνώρισα φίλους και ενδιαφέροντα άτομα που με ορισμένα από αυτά τα άτομα συνεργαζόμαστε πλέον και επαγγελματικά.

Τι θα λέγατε σε κάποιον-α που σκέφτεται να το παρακολουθήσει: 

Το μεταπτυχιακό δίνει πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα και εμπειρίες σε ποικίλους επιστημονικούς τομείς, δίνοντας όμως τη δυνατότητα να εστιάσεις και να εμβαθύνεις στο κομμάτι που σε ενδιαφέρει.
Η ιδιαιτερότητα του μεταπτυχιακού, (η συλλογική διαμονή με συμφοιτητές και καθηγητές, η εβδομαδιαία παρακολούθηση κάθε μαθήματος, η ενασχόληση κάθε εβδομάδας με ένα γνωστικό αντικείμενο, η εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά δεδομένα - case study κ.α.) το κάνουν πολύ ξεχωριστό, με τη παρακολούθησή του να αποτελεί μια μοναδική βιωματική εμπειρία.