Ανάπλαση παλιού εμπορικού δρόμου Ζίτσας

Ανάπλαση παλιού εμπορικού δρόμου Ζίτσας

Η Ζίτσα, είναι ένας οικισμός της Ηπείρου, με μοναδική φύση και πλούσια ιστορία. Με την πάροδο του χρόνου ο χαρακτήρας του χωριού άλλαξε και από αυτόνομος εμπορικός κόμβος του παρελθόντος, έγινε άλλος ένας οικιστικός δορυφόρος των Ιωαννίνων. Ο δήμος Ζίτσας, πρόσφατα, ενήργησε με σκοπό την αναζωογόνηση του εμπορικού δρόμου του οικισμού, φροντίζοντας τις όψεις των ερειπωμένων κτισμάτων που δημιουργούσαν εδώ και χρόνια μια εικόνα εγκατάλειψης. Με την παρούσα εργασία προτείνεται οι ενέργειες του δήμου Ζίτσας να προχωρήσουν ένα βήμα πιο μπροστά με παρεμβάσεις στον παλιό εμπορικό δρόμο του οικισμού, αποσκοπώντας στην ανάκτηση της φυσιογνωμίας του, με σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπλασης του εμπορικού δρόμου, και κατευθύνσεις αισθητικής βελτίωσης του μετώπου του δρόμου. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε νέο τοπογραφικό διάγραμμα, πάνω στο οποίο εκπονήθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη ανάπλασης της οδού και των επιλεγμένων όψεων. Το εγχείρημα ολοκληρώθηκε με την σύνταξη του αναλυτικού προϋπολογισμού των εργασιών που προβλέπει η πρόταση, με στόχο την σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής.