Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας ΜΕΚΔΕ για την αντιμετώπιση διασποράς του κορονωϊού COVID-19

MEKDE

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αντίστοιχης προσαρμογής της λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία καθώς, επίσης, και όλες οι εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ με φυσική παρουσία κοινού. Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε θα λειτουργεί μέχρι να αρθούν τα έκτακτα μέτρα με προσωπικό ασφαλείας.

Date: 
Monday, March 23, 2020 - 11:30pm