Αξιολόγηση της πατατοπαραγωγής στην περιοχή της Χρυσοβίτσας και προτάσεις ανάπτυξης

Αξιολόγηση της πατατοπαραγωγής στην περιοχή της Χρυσοβίτσας και προτάσεις ανάπτυξης

Η παρούσα εργασία διερευνά τον κλάδο καλλιέργειας πατάτας στο οροπέδιο Πολιτσές της περιοχής Χρυσοβίτσας Μετσόβου,  με τη βοήθεια πρωτογενούς έρευνας πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παραγωγών. Η καλλιέργεια πατάτας στην εν λόγω περιοχή αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Το υψόμετρο, το καθαρό αρδευτικό νερό και η καλλιεργητική περίοδος είναι κάποια από τα στοιχεία που καθιστούν την πατάτα Χρυσοβίτσας ξεχωριστή στην αγορά. Ως επαγγελματική δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται τόσο από θετικά όσο και από αρνητικά στοιχεία. Φαίνεται πάντως ότι το μέλλον μπορεί να είναι ευοίωνο, αρκεί να ληφθούν ορισμένα βασικά μέτρα.