Αποτίμηση του δασικού πλούτου και των δυνατοτήτων δασικής παραγωγής στο Πωγώνι

Αποτίμηση του δασικού πλούτου και των δυνατοτήτων δασικής παραγωγής στο Πωγώνι

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται, αρχικά, τα χαρακτηριστικά του δάσους και των δασικών εκτάσεων του δήμου Πωγωνίου, τα δασοπονικά είδη που υπάρχουν, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δρυοδάση της περιοχής και οι διαχειριστικές μορφές που υφίστανται. Επιπλέον, καταγράφονται τα διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αναγωγής της πρεμνοφυούς μορφής σε σπερμοφυή.

Στη συνέχεια αναλύεται, η υφιστάμενη δασική παραγωγή στο Δήμο Πωγωνίου, το είδος της παραγωγής και ποια δασικά συγκροτήματα συνέβαλλαν στη διαμόρφωσή της την περίοδο 2009-2013, ενώ ακολουθεί η παρουσίαση της προβλεπόμενης δασικής παραγωγής για την περίοδο 2014-2023. Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μιας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμου πέλλετ στο Πωγώνι. Αρχικά, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του βιοκαυσίμου, τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και τα οφέλη που θα προκύψουν στην περιοχή απο την εγκατάσταση της μονάδας, ενώ στο τέλος γίνεται μια χρηματοοικονομική ανάλυση, τα αποτελέσματα της οποίας αποδεικνύουν ότι η επένδυση είναι βιώσιμη και ελκυστική.