Αχέροντας: Μύθοι και Παραδόσεις για την πόρτα του αρχαίου Κάτω Κόσμου

Αχέροντας: Μύθοι και Παραδόσεις για την πόρτα του αρχαίου Κάτω Κόσμου

Ο θάνατος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων. Η Παραμυθιά αποτελεί τον τόπο, που στην αρχαία μυθολογία ο θάνατος είχε ιδιαίτερη παρουσία. Ο «άλλος κόσμος» τέμνεται με τον υπαρκτό σε ένα σημείο. Την Παραμυθιά. Μια μικρή επαρχιακή πόλη στην Ήπειρο αποτελεί το σημείο αναφοράς του μεταφυσικού ή του μη υπαρκτού κόσμου για την αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία, αλλά και για το σύνολο του Δυτικού πολιτισμού που γεννήθηκε από αυτήν. Τι σημαίνει αυτό για το σήμερα; Ποιο είναι το περιεχόμενο της προσέγγισης του θανάτου στην αρχαία ελληνική μυθολογία που επιβιώνει μέχρι σήμερα στη λαϊκή παράδοση, ειδικά της Ηπείρου; Στην εργασία υποστηρίζεται ότι σε αντίθεση με τη σύγχρονη προσέγγιση της απώθησης της πραγματικότητας του θανάτου, η προσέγγιση της αρχαίας ελληνική μυθολογίας, που φτάνει μέχρι το σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, προτείνει μια θαρραλέα, κατά μέτωπο αντιμετώπιση, που όχι μόνο δεν παραλύει τη