Δασικές πυρκαγιές στο Δήμο Πωγωνίου

Δασικές πυρκαγιές στο Δήμο Πωγωνίου

Τα μεσογειακά οικοσυστήματα αποτελούν ένα από τα πιο τρωτά οικοσυστήματα παγκοσμίως μιας και στα τέλη του 20ου αιώνα φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή. Κοινά αποδεκτό από φορείς, οργανισμούς, κυβερνήσεις είναι το ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής τόσο στην οικονομία όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή επιδρά στην αύξηση των δασικών πυρκαγιών που αποτελούν κύρια απειλή και για τα ελληνικά δάση. Κάθε καλοκαίρι μείζονες οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές καταστροφές σημειώνονται στον ελληνικό χώρο λόγω των δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ο Δήμος Πωγωνίου. Στην παρούσα εργασία διερευνάται το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών αλλά και τα προβλήματα της δασοπροστασίας στην περιοχή Δήμου Πωγωνίου. Με βάση στατιστικά στοιχεία και συνεντεύξεις με το προσωπικό της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται προτάσεις για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων από αυτές στην ευρύτερη περιοχή.