Δερβένι: η αναβίωση του “δρόμου του αλατιού”

Δερβένι: η αναβίωση του “δρόμου του αλατιού”

Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ζήτηση για τουρισμό υπαίθρου έχει μετατρέψει τα μονοπάτια, υφιστάμενα και νέα, σε κύριους άξονες ανάπτυξης των περιοχών τις οποίες διασχίζουν. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αναβίωση του Δερβενίου στο Δήμο Ζίτσας, του ιστορικού μονοπατιού που συνέδεε το λιμάνι της Σαγιάδας με την πόλη των Ιωαννίνων. Πραγματοποιείται σε πρώτο στάδιο η αποτύπωση του μονοπατιού, με βάση ιστορικά οδοιπορικά και δρομοδείκτες και η χαρτογράφησή του με βάση τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές των περιπατητικών μονοπατιών, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι του έχει πρακτικά χαθεί. Παράλληλα, διερευνώνται οι δυνατότητες αξιοποίησής του ως μορφή εναλλακτικού περιπατητικού τουρισμού και αναλύεται η σημασία της προβολής και προώθησής του μέσα από κατάλληλες δράσεις και πρακτικές.