Εκδρομή του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" στο Δήμο Γ. Καραΐσκάκη.