Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2 ης κατεύθυνσης σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Ακαδ. έτος 2019-2020

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών της 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, αποφασίζει την επιλογή των επιτυχοντων και επιλαχόντων που αναφέρονται στο σύνδεσμο http://environ.survey.ntua.gr/files/epilogi_mf_2h.pdf

Μέχρι τις 26 Ιουλίου 2019 οι επιλεγέντες θα πρέπει να στείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση envdev@central.ntua.gr αποδοχή της θέσης του μεταπτυχιακού φοιτητή. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή θα καθορίσει τα της διαµονής των µεταπτυχιακών φοιτητών στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους.

Οι εγγραφές και η έναρξη των μαθημάτων της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ, θα γίνουν στις αρχές Οκτωβρίου 2019. Λεπτομέρειες των σχετικών διαδικασιών θ’ ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://environ.survey.ntua.gr).

Για την εγγραφή των τελειοφοίτων Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί με τον όρο επιτυχούς ολοκλήρωσης των προπτυχιακών υποχρεώσεών τους, η μέγιστη αποδεκτή αρνητική απόκλιση του τελικού βαθμού διπλώματος/πτυχίου από τον προσδοκώμενο βαθμό που δηλώθηκε στην αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα είναι 0,2 και θα πρέπει να προσκομίσουν τα ζητούμενα έγγραφα το αργότερο μέχρι τις εγγραφές της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου.

Αν κάποιοι από τους επιλεγέντες παραιτηθούν της θέσης του μεταπτυχιακού φοιτητή, παρακαλούμε θερμά για την άμεση τηλεφωνική και γραπτή ενημέρωση της Γραμματείας.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές της 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το επίπεδο των υποψηφίων ήταν ιδιαίτερα υψηλό και ενθαρρύνει τους υποψηφίους οι οποίοι δεν επελέγησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να υποβάλλουν αίτηση ξανά το επόμενο έτος. Τέλος, τους εύχεται κάθε επιτυχία στη ζωή και τη σταδιοδρομία τους.

Date: 
Thursday, July 18, 2019 - 9:15am