Εσπερίδα με θέμα «Τρέχοντα Προγράμματα στην Περιφέρεια Ηπείρου, από τον Πρωτογενή ως τον Τριτογενή Τομέα»

Εσπερίδα με θέμα «Τρέχοντα Προγράμματα στην Περιφέρεια Ηπείρου, από τον Πρωτογενή ως τον Τριτογενή Τομέα» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29/7/19 στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο. Την διοργάνωση είχε η Περιφέρεια Ηπείρου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Μετσόβου και το Σύλλογο των εν Ιωαννίνοις Μετσοβιτών.Η Εσπερίδα ήταν κυρίως ενημερωτική και η προσέλευση των ενδιαφερομένων πολύ μεγάλη!

Date: 
Monday, July 29, 2019 - 7:00pm