Ζαγόρι: από την ευεργεσία στο sponsoring;

Ζαγόρι: από την ευεργεσία στο sponsoring;

Με άξονα το δίπολο ευεργεσία – sponsoring διερευνάται η  επίδραση, στον  ορεινό πολιτισμό του Ζαγορίου, της μετάβασης από την κοινωνία της «μακράς διάρκειας» στην κοινωνία του καταναλωτισμού. Από το Ζαγόρι της  ευεργεσίας και του πολιτισμού, στο Ζαγόρι - προϊόν προς κατανάλωση από την βιομηχανία του τουρισμού. Το πέρασμα από την προβιομηχανική, παραδοσιακή κοινωνία στη σύγχρονη αποδυναμώνει τη συλλογικότητα και εκφυλίζει την έννοια της ευεργεσίας. Η σύγχρονη κοινωνία υιοθετεί την ανταποδοτική χορηγία, το sponsoring, για την εύνοια της οποίας ο πολιτισμός πρέπει να αποδείξει την (οικονομική) αξία του. Στον στίβο του ανταγωνισμού, που η ηγεμονία της αγοράς έχει ανάγει σε υπέρτατη αξία, οι ορεινές περιοχές είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Η αγοραπωλησία του πολιτισμού μοιάζει ελκυστική, όταν το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται και οι ορίζοντες ανάπτυξης στενεύουν. Το αν θα επικρατήσει η λογική του Ζαγορίου για κατανάλωση ή αν θα αναζητηθούν εκείνες οι εσωτερικές δυνάμεις που θα ξαναγεννήσουν τον πολιτισμό στο Ζαγόρι, επαφίεται στην τοπική και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Το σίγουρο είναι, ότι η πρώτη επιλογή θα οδηγήσει στο τέλος του πολιτισμού του Ζαγορίου.