ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή»

«Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή»

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας

Μέτσοβο, Τετάρτη 06.03.2019, και ώρα 17:30

H δεύτερη κατά σειρά ημερίδα, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (Μ.Ε.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο Μέτσοβο, την 6η Μαρτίου 2019, ώρα 17.30,  με τη συνεργασία του Δήμου Μετσόβου.

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να θωρακίσει το Δήμο Μετσόβου έναντι φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι που μελετώνται είναι οι δασικές πυρκαγιές και η επιταχυνόμενη διάβρωση του εδάφους. Από τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος φαίνεται ότι η περιοχή του Δήμου Μετσόβου είναι ευάλωτη στους κινδύνους αυτούς. Υπάρχουν, δηλαδή, πιθανά σενάρια κλιματικής αλλαγής που ενισχύουν σοβαρά το ενδεχόμενο πρόκλησης καταστροφών στην περιοχή, όσον αφορά στις δασικές πυρκαγιές και στην απώλεια ζωτικής σημασίας εδαφικού υλικού.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα μοντέλα επικινδυνότητας που σχετίζονται με τους υπό ανάλυση κινδύνους, με στόχο την έγκαιρη συνειδητοποίηση των κινδύνων αυτών. Στη συνέχεια, το ερευνητικό πρόγραμμα θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη του συστήματος πρόληψης, καθώς και με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων, πριν αυτοί εξελιχθούν σε φυσικές καταστροφές. Τα αποτελέσματα θα παρουσιάσουν ερευνητές του Ε.Μ.Π., υπό το συντονισμό του Καθηγητή Δημήτρη Καλιαμπάκου, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Date: 
Wednesday, March 6, 2019 - 5:30pm