Η καταστροφή πινακίδων τιμωρείται με δύο χρόνια φυλάκιση!