Λατομείο «Βιέρο»: ένας πολυδύναμος αναξιοποίητος χώρος

Λατομείο «Βιέρο»: ένας πολυδύναμος αναξιοποίητος χώρος

Τα ανενεργά λατομεία αποτελούν συνήθη εικόνα στο ελληνικό αστικό και αγροτικό τοπίο. Η οπτική ρύπανση που η εικόνα του άδειου βουνού δημιουργεί είναι ένα μόνο από τα πολλά προβλήματα των χώρων αυτών. Η αποκατάσταση των εγκαταλειμμένων λατομείων αποτελεί την κύρια αντιμετώπιση των προβλημάτων και συνίσταται στην εξυγίανση των χώρων και στην μερική επαναφορά του προηγούμενου φυσικού τοπίου. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, η αποκατάσταση λατομικών χώρων συνέβαλε στη δημιουργία νέων, σύγχρονων πολυχώρων με χρήσεις αναψυχής και πολιτισμού.
Στην εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου «Βιέρο», του Δήμου Σουλίου. Η επιτόπια έρευνα ανέδειξε τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες του χώρου. Κεντρική ιδέα της αποκατάστασης είναι η αναβάθμιση του χώρου του λατομείου και η δημιουργία ενός χώρου αναψυχής για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής αλλά και με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών. Με βασικό άξονα τη δημιουργία δύο λιμνών στον πυθμένα του λατομείου, χωροθετούνται χρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, οι οποίες συμπληρώνονται από φυτεύσεις με είδη τοπικής βλάστησης.