Μεγάλη αίθουσα ΜΕΚΔΕ, ο χώρος που γίνονται συνέδρια και παρουσιάσεις.