Νέο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου εξαιτίας ειδικών συνθηκών

Το πρόγραμμα μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", 2ης' κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών συνεχίζεται εξ αποστάσεως. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα ενημερώσει τους φοιτητές για πιθανές αλλαγές στις ώρες των on-line μαθημάτων, το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει και ό,τι άλλο αφορά το μάθημα.

Date: 
Monday, April 6, 2020 - 9:00am