ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με αντικείμενο το "Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στη 2η κατεύθυνση σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που ασχολείται συστηματικά με την ορεινή Ελλάδα, η οποία αποτελεί το 70% της ελληνικής επικράτειας. Βασίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση, τη βιωματική εκπαίδευση και προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα, όχι απλώς να μάθουν, αλλά να ζήσουν τις ορεινές περιοχές. Διεξάγεται κάθε χρόνο στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του ΕΜΠ στο Μέτσοβο. Πραγματοποιείται με τη συμμετοχή επτά Σχολών του ΕΜΠ, με συντονίζουσα τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν διεξοδικά για το πρόγραμμα στις
ιστοσελίδες : http://environ.survey.ntua.gr/ και http://mountains.ntua.gr

Λόγω των αλλαγών που προέκυψαν με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/4.8.2017), οι αιτήσεις για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν μια καθυστέρηση συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, διότι αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ επανίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος. Για τον ορθό προγραμματισμό της 2ης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών”, καθώς και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που συνοδεύει την ανακοίνωση, η οποία πρέπει να σταλεί ως συνημμένο αρχείο (attachment) σε μορφή doc, έως 27.07.2018 στη διεύθυνση perana@survey.ntua.gr.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του, οπότε θα κατατεθεί η τελική αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Πληροφορίες:
Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Έφη Παπαλόη, Τηλ.: (0030) 210 772 2776, Fax: (0030) 210 772 2776, Email: envdev@central.ntua.gr

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ, Τηλ.: (0030) 265 602 9040, Fax: (0030) 265 602 9046, Email: mkofinas@arch.ntua.gr

Date: 
Friday, July 27, 2018 - 11:45pm