Ντερβένι. Με ποδήλατο στα χνάρια ενός ιστορικού καρόδρομου

Ντερβένι. Με ποδήλατο στα χνάρια ενός ιστορικού καρόδρομου

Στην εργασία διερευνάται η δυνατότητα ανάδειξης του Ντερβενίου, του ιστορικού μονοπατιού που συνέδεε άλλοτε την Ελλάδα με την Αλβανία, ως ποδηλατικής διαδρομής. Στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή του Πωγωνίου και η δημιουργία ενός χώρου για τους κατοίκους που θα τους φέρει σε επαφή με τη φύση και τον πολιτισμό τους. Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη του κεντρικού τμήματος του μονοπατιού και η τεκμηρίωση προτεινόμενων επεμβάσεων σε αυτό. Οι επεμβάσεις γίνονται με γνώμονα την ήπια προσαρμογή στο τοπικό φυσικό στοιχείο και την ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων. Το μονοπάτι αναβαθμίζεται και γίνεται πόλος έλξης δραστηριοτήτων αναψυχής. Παράλληλα, γίνεται εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων επεμβάσεων, βάσει ΑΤΟΕ. Επίσης, τεκμηριώνεται η σημασία της προβολής και της προώθησης του μονοπατιού, μέσα από ανάλογα παραδείγματα της Ευρώπης και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις στην κατεύθυνση της προβολής του μονοπατιού του Ντερβενίου.