Οικονομοτεχνική αξιολόγηση μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας για αρωματικά φυτά στο Δήμο Σουλίου

Οικονομοτεχνική αξιολόγηση μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας για αρωματικά φυτά στο Δήμο Σουλίου

Στο Δήμο Σουλίου οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Αδιάψευστο μάρτυρα αποτελεί το γεγονός ότι σε ολόκληρο το Δήμο συναντάται μεγάλη ποικιλία αρωματικών φυτών ως αυτοφυή, συγκροτώντας οικότοπους με μεγάλη οικολογική αξία που συμβάλλουν στη ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς του τόπου.
Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο και στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα, προτείνονται τρεις καλλιέργειες διαφορετικών αρωματικών φυτών, ρίγανη, θυμάρι και φασκόμηλο, που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν ακόμα και υποβαθμισμένα εδάφη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές. Τέλος, οι προτεινόμενες καλλιέργειες αξιολογούνται από χρηματοοικονομικής πλευράς και φαίνεται να αποτελούν ελκυστικές επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους καλλιεργητές, αρκεί να γίνουν με σωστές και οργανωμένες κινήσεις, βάσει ενός ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού.