Οι φάρες των Σουλιωτών: ένα βιωματικό παιχνίδι στο ιστορικό Σούλι.

Οι φάρες των Σουλιωτών: ένα βιωματικό παιχνίδι στο ιστορικό Σούλι.

Το παιχνίδι μπαίνει ξανά στη ζωή μας με πολλαπλές προεκτάσεις και πέραν αυτής της διασκέδασης. Έρχεται να ενταχθεί στις εκπαιδευτικές μεθόδους, να τονώσει τη δημιουργικότητα και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Απευθύνεται σε όλο το εύρος ηλικιών και μπορεί να αποτελέσει σύγχρονη, εναλλακτική αναπτυξιακή δυνατότητα για τον ορεινό χώρο. Αυτό συμβαίνει γιατί, ιδιαίτερα το βιωματικό παιχνίδι μπορεί να γίνει μέσο και εργαλείο προσέγγισης της φύσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα ομαδικό παιχνίδι στο χωριό του Σουλίου που εξοικειώνει και «δένει» τους συμμετέχοντες με το χώρο και τις ιστορίες του. Εμπνευσμένο από τις ιδιαιτερότητες και τους θρύλους της περιοχής, καλεί τους παίχτες να περιπλανηθούν με τη βοήθεια χαρτών και άλλων εργαλείων στο αινιγματικό αυτό σκηνικό. Ανάμεσα στα πηγάδια και στα πυργόσπιτα των καπεταναίων δημιουργείται μια καινούργια ιστορία, στα ίχνη αυτής που επιβλητικά εξιστορούν τα ερείπια του παρελθόντος. Ο κάθε παίχτης εντάσσεται σε μία φάρα, αποκτά ατομικό ρόλο και χαρακτήρα και με αυτόν τον τρόπο, γίνεται κομμάτι της ιστορίας και πρωταγωνιστής της εξέλιξης της. Με εργαλεία τη συνεργασία και τη φαντασία αποκτά τη δική του μοναδική εμπειρία στο Σούλι.