Ο πολυλειτουργικός κάμπος

Ο πολυλειτουργικός κάμπος

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας στον κάμπο του καλλικρατικού Δήμου Πωγωνίου που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Άνω Καλαμά και Καλπακίου και, στη συνέχεια, αξιολογούνται, από χρηματοοικονομικής πλευράς, δύο νέες καλλιέργειες. Η μεν πρώτη αφορά σε καλλιέργεια θερμοκηπιακής τομάτας με συμβατικό τρόπο και με χρήση υδροπονικής τεχνολογίας και η δεύτερη αφορά σε καλλιέργεια λυκίσκου. Οι συγκεκριμένες προτάσεις θεωρούνται επιλογές αιχμής στον αγροτικό χώρο. Επιπλέον, όσον αφορά στην καλλιέργεια τομάτας, σημαντικό πλεονέκτημα θεωρείται η ζήτηση του προϊόντος και η μικρή απόσταση (<40km) από την αγορά της πόλης των Ιωαννίνων Με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, οι νέες αυτές καλλιέργειες φαίνεται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία εναλλακτική και ελκυστική πρόταση για την ανάπτυξη, κυρίως, του κάμπου αλλά και γενικότερα των αγροτικών περιοχών του Δήμου Πωγωνίου.