Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 9ο συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

η υποβολή περιλήψεων για το 9ο συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Η οργανωτική επιτροπή

Date: 
Friday, February 8, 2019 - 11:00pm