ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη 2η Κατεύθυνση Σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για τη 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», αλλά και των ειδικών συνθηκών που διανύουμε, παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 03/07/2020.

Όλα τα σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας είναι αναρτημένα  στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ :

http://environ.survey.ntua.gr/ και  http://mountains.ntua.gr/

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, τηλ. 2107722776, email : envdev@mail.ntua.gr, τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, τηλ. 2107722781, καθώς και από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, τηλ. 26560 29040.
 

Date: 
Monday, June 29, 2020 - 2:30pm to Friday, July 3, 2020 - 2:30pm