ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΓΙΑ ΤΗ 2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για τη 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με αντικείμενο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 02/07/2021.

Όλα τα σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ :

http://environ.survey.ntua.gr/ και   http://mountains.ntua.gr/

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, τηλ. 2107722776, email : envdev@mail.ntua.gr, τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, τηλ. : 2107722781, καθώς και από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, τηλ. : 26560 29040.

Date: 
Monday, June 28, 2021 - 2:15pm to Friday, July 2, 2021 - 11:45pm