Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MINERVA για τη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη χρήση των Γεωεπιστημών

Στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MINERVA το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ KA203 και την Ιταλική διαχειριστική αρχή του προγράμματος INDIRE.

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση διδακτικών μεθόδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη χρήση των Γεωεπιστημών.

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 και θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Date: 
Friday, December 2, 2022 - 12:00pm