ΠινeΖίτσα: Μια ψηφιακή Εφαρμογή για το Δήμο

ΠινeΖίτσα: Μια ψηφιακή Εφαρμογή για το Δήμο

Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων είναι μια ένδειξη υγιούς και δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, λόγω διαφόρων περιορισμών τόσο χωρικών όσο και χρονικών, η συμμετοχικότητα δεν είναι πάντα η καλύτερη δυνατή. Το φαινόμενο μπορεί να γίνει εντονότερο σε αγροτικές και επαρχιακές περιοχές, όπου οι αποστάσεις και το δύσκολο οδικό δίκτυο δυσχεραίνουν τη συγκέντρωση των κατοίκων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και ώρες. Η συμμετοχικότητα μέσω ψηφιακών εφαρμογών δύναται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα και να συνεισφέρει θετικά στη λήψη αποφάσεων των τοπικών αρχών. Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια ψηφιακή εφαρμογή συμμετοχικού σχεδιασμού για το Δήμο Ζίτσας. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη τεχνολογία και εφαρμογή σχετικών δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου. Με την εφαρμογή, οι πολίτες μπορούν γρήγορα και εύκολα να αναφέρουν προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους και, παράλληλα, να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση αυτών μέσω ψηφιακής ψηφοφορίας και σχολίων.