Προβλήματα και δυνατότητες του κλάδου επεξεργασίας ξύλου στο Δήμο Μετσόβου

Προβλήματα και δυνατότητες του κλάδου επεξεργασίας ξύλου στο Δήμο Μετσόβου

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο κλάδος επεξεργασίας ξύλου-επίπλου στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Μετσόβου και διερευνώνται οι δυνατότητες εξέλιξής του. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου μέσω δομημένων συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των επαγγελματιών του εν λόγω χώρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη βαρύτητα του κλάδου για την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής μελέτης. Ταυτόχρονα, όμως, δείχνουν ότι ο κλάδος ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί, εξαιτίας αρκετών προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, παρατίθενται ορισμένες προτάσεις με στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του κλάδου και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της αγοράς.