ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΤΡΙΤΗ  29/06/2021 
Ώρα: 11:00 – 12:30
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6463)
Διδακτική ομάδα:
Δ. Καλιαμπάκος, Καθ. ΣΜΜ, Δ. Δαμίγος, Καθ. ΣΜΜΜ, Ν. Κατσουλάκος, Αν. Καθ. ΑΕΝ.
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ,  Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Δρ. Λ. Παπαδά
Συνεπικουρούντες : Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/07/2021
Ώρα: 13:00 – 14:30
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (κωδ. μαθ. 6455)
Διδακτική ομάδα: Ν. Μαμάσης, Αν. Καθ. ΣΠΜ Ε. Μπαλτάς, Καθ. ΣΠΜ, Κ. Νουτσόπουλος, Αν. Καθ. ΣΠΜ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Μ. Μπέρτσιου, Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς, Υπ. Δρ. Α. Θεοχάρη, Υπ. Δρ. Γ. Καρακατσάνης, Υπ. Δρ. Χ. Ιωαννίδης

ΠΕΜΠΤΗ  8/07/2021
Ώρα: 14:00 – 17:00
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6457)

Διδακτική ομάδα: Ε. Μπακογιάννης, Επ. Καθ. ΣΑΤΜ-ΜΓ, Α. Στρατηγέα, Καθ. ΣΑΤΜ-ΜΓ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα, Υπ. Δρ. Δ. Κούτση, Υπ. Δρ. Χ. Κυριακίδης, Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου

Date: 
Monday, June 28, 2021 - 1:45pm to Thursday, July 8, 2021 - 5:00pm