ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΤΡΙΤΗ 01/03/2022
10:00
–13:00
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (6459)

Καθ. Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ ΕΜΠ
Αν. Καθ. Ν. Κατσουλάκος, ΑΕΝ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες : 
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/03/2022 10:00–13:00
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Διαχείριση Περιβάλλοντος με Οικοσυστημική Θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (6464)
Αν. Καθ. Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ ΕΜΠ
Ομ. Καθ. Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ ΕΜΠ
Καθ. Δ. Δερματάς, ΣΠΜ ΕΜΠ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ ΕΜΠ

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/03/2022  10:00–13:00
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (6454)

Καθ. Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Α. Μαρίνου, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

ΠΕΜΠΤΗ 10/03/2022
10:00
–13:00
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος - Κτηματολόγιο και ΠΓ (6451)
Καθ. Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Β. Κώτσιος
Συνεπικουρούντες

Υπ. Δρ. Κ. Τολίδης

Date: 
Tuesday, March 1, 2022 - 10:00am to Thursday, March 10, 2022 - 1:00pm