ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 06/11/2023

06/11 – 10/11 Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Κωδ. μαθ. 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, AEN
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

13/11 – 16/11 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (Κωδ. μαθ. 6454)
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

20/11 – 24/11/2023 Κενή εβδομάδα

27/11 – 01/12  Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος – Κτηματολόγιο και ΠΓ (Κωδ. μαθ. 6451)
Καθ. Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Κώτσιος
Δρ. Κ. Τολίδης
Συνεργάτες :
Υπ. Δρ. Ε. Μιχαηλίδου, ΕΤΕΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ
Α. Γεροντέλη, ΕΤΕΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

04/12 – 08/12 Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος (Κωδ. μαθ. 6452)

Καθ. Κ. Καράντζαλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Ομ. Καθ. Δ. Αργιαλάς, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ  
Δρ. Ε. Γαλανού

18/12 – 22/12 Διαχείριση Περιβάλλοντος με Οικοσυστημική Θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (Κωδ. μαθ. 6464)
Αν. Καθ. Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ
Ομ. Καθ. Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ
Καθ. Δ. Δερματάς, ΣΠΜ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ
Δρ. Μ. Περδικάκη, ΣΜΜΜ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Ε. Χρυσανθόπουλος, ΣΜΜΜ  

23/12 – 07/01/2024 Διακοπές Χριστουγέννων

08/01 – 12/01 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (Κωδ. μαθ. 6454)
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

15/01 – 19/01 Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Κωδ. μαθ. 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, AEN
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

22/01 – 26/01 Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος (Κωδ. μαθ. 6452)
Καθ. Κ. Καράντζαλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Ομ. Καθ. Δ. Αργιαλάς, ΣΑΤΜ-ΜΓ 
Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ  
Δρ. Ε. Γαλανού

29/01 – 02/02/2024 Κενή εβδομάδα

05/02 – 09/02 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος – Κτηματολόγιο και ΠΓ (Κωδ. μαθ. 6451)
Καθ. Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Κώτσιος
Δρ. Κ. Τολίδης
Συνεργάτες :
Υπ. Δρ. Ε. Μιχαηλίδου, ΕΤΕΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ
Α. Γεροντέλη, ΕΤΕΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

12/02 – 16/02 Διαχείριση Περιβάλλοντος με Οικοσυστημική Θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (Κωδ. μαθ. 6464)
Αν. Καθ. Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ
Ομ. Καθ. Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ
Καθ. Δ. Δερματάς, ΣΠΜ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ
Δρ. Μ. Περδικάκη, ΣΜΜΜ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Ε. Χρυσανθόπουλος, ΣΜΜΜ

19/02 – 03/03/2024 Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου

 

Date: 
Monday, November 6, 2023 - 9:00am to Sunday, March 3, 2024 - 8:00pm