ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β΄(ΕΑΡΙΝΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 08/03/2021

08/03 – 12/03
Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών (κωδ. μαθ. 6463)

Διδακτική ομάδα:
Καθ. Δ. Καλιαμπάκος ΣΜΜΜ, Καθ. Δ. Δαμίγος ΣΜΜΜ,
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου ΕΔΙΠ ΑΠΘ, Δρ. Ν. Κατσουλάκος, Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Δρ. Λ. Παπαδά
Επικουρικό Προσωπικό :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

16/03 – 19/03
Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος (κωδ. μαθ. 6456)

Διδακτική ομάδα:
Καθ. Α.I. Χαραλάμπους ΣΧΜ, Ομ. Καθ. Μ. Λοϊζίδου ΣΧΜ, Καθ. Α. Στέγγου - Σαγιά ΣΧΜ,
Δρ. Κ. Μουστάκας ΕΔΙΠ ΣΧΜ, Δρ. Δ. Μαλαμής ΕΔΙΠ ΣΧΜ,

22/03 - 26/03  Κενή εβδομάδα

29/03–02/04
Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (κωδ. μαθ. 6455)
Διδακτική ομάδα:
Αν. Καθ. Ν. Μαμάσης ΣΠΜ, Καθ. Ε. Μπαλτάς ΣΠΜ, Αν. Καθ. Κ. Νουτσόπουλος ΣΠΜ,
Επικουρικό Προσωπικό :
Υπ. Δρ. Μ. Μπέρτσιου,Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς, Υπ. Δρ. Α. Θεοχάρη, Υπ. Δρ. Γ. Καρακατσάνης, Υπ. Δρ. Χ. Ιωαννίδης

05/04–09/04
Ταυτότητα και Αναπτυξιακές Προοπτικές των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6468)

Διδακτική ομάδα:
Αν. Καθ. Ε. Κωνσταντινίδου ΣΑΜ, τ. Καθ. Κ. Μωραΐτης ΣΑΜ, Επ. Καθ. Ε. Τσακανίκα ΣΑΜ,
Συνεργάτες :
Υπ. Δρ. Μ. Μπαλοδήμου, ΕΔΙΠ ΣΑΜΥπ. Δρ. Μ. Ξηρογιάννη, ΕΤΕΠ ΣΑΜ

12/04 - 16/04 Κενή εβδομάδα

19/04 – 23/04
Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6457)
Διδακτική ομάδα:
Επ. Καθ. Ε. Μπακογιάννης ΣΑΤΜ, Καθ. Α. Στρατηγέα ΣΑΤΜ,
Επικουρικό Προσωπικό :
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα, Υπ. Δρ. Δ. Κούτση, Υπ. Δρ. Χ. Κυριακίδης, Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου

26/04 - 07/05 Διακοπές Πάσχα

10/05 – 14/05
Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος (κωδ. μαθ. 6456)

Διδακτική ομάδα:
Καθ. Α.I. Χαραλάμπους ΣΧΜ, Ομ. Καθ. Μ. Λοϊζίδου ΣΧΜ, Καθ. Α. Στέγγου - Σαγιά ΣΧΜ,
Δρ. Κ. Μουστάκας ΕΔΙΠ ΣΧΜ, Δρ. Δ. Μαλαμής ΕΔΙΠ ΣΧΜ,

17/05–21/05
Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (κωδ. μαθ. 6455)

Διδακτική ομάδα:
Αν. Καθ. Ν. Μαμάσης ΣΠΜ, Καθ. Ε. Μπαλτάς ΣΠΜ, Αν. Καθ. Κ. Νουτσόπουλος ΣΠΜ,
Επικουρικό Προσωπικό :
Υπ. Δρ. Μ. Μπέρτσιου,Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς, Υπ. Δρ. Α. Θεοχάρη, Υπ. Δρ. Γ. Καρακατσάνης, Υπ. Δρ. Χ. Ιωαννίδης

24/05 - 28/05 Κενή εβδομάδα

31/05 – 04/06
Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6457)

Διδακτική ομάδα:
Επ. Καθ. Ε. Μπακογιάννης ΣΑΤΜ, Καθ. Α. Στρατηγέα ΣΑΤΜ,
Επικουρικό Προσωπικό :
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα, Υπ. Δρ. Δ. Κούτση, Υπ. Δρ. Χ. Κυριακίδης, Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου

07/06 – 11/06 Εβδομάδα προετοιμασίας εργασιών

14/06 – 18/06
Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών (κωδ. μαθ. 6463)

Διδακτική ομάδα:
Καθ. Δ. Καλιαμπάκος ΣΜΜΜ, Καθ. Δ. Δαμίγος ΣΜΜΜ,
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου ΕΔΙΠ ΑΠΘ, Δρ. Ν. Κατσουλάκος, Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Δρ. Λ. Παπαδά
Επικουρικό Προσωπικό :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

22/06 – 02/07 Εξεταστική εαρινού εξαμήνου

 

 

Date: 
Monday, March 8, 2021 - 9:00am to Friday, July 2, 2021 - 3:00pm