ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023

Έναρξη 07/11/2022

07/11 – 11/11: Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Κωδικός μαθήματος: 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, AEN
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

14/11 – 18/11: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος - Κτηματολόγιο και ΠΓ (Κωδικός μαθήματος : 6451)
Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Κώτσιος

21/11 – 25/11/2022: Κενή εβδομάδα

28/11 – 02/12: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (Κωδικός μαθήματος : 6454)
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

05/12 – 09/12: Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος (Κωδικός μαθήματος : 6452)
Αν. Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Ομ. Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Ε. Γαλανού
Συνεργάτης : 
Υπ. Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

12/12 – 16/12: Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (Κωδικός μαθήματος : 6464)
Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ
Ομ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ
Καθηγητής Δ. Δερματάς, ΣΠΜ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ

19/12 – 23/12/2022: Κενή εβδομάδα

23/12 – 06/1/2023 : Διακοπές Χριστουγέννων

09/1 – 13/1: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (Κωδικός μαθήματος : 6454)
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

16/1 – 20/1: Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Κωδικός μαθήματος: 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, AEN
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

23/01 – 27/01/2023: Κενή εβδομάδα

31/01 – 03/02: Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος (Κωδικός μαθήματος : 6452)
Αν. Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Ομ. Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Ε. Γαλανού
Συνεργάτης : 
Υπ. Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

06/02 – 10/02: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος - Κτηματολόγιο και ΠΓ (Κωδικός μαθήματος : 6451)
Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Συνεργάτες :
Α. Γεροντέλη, ΕΤΕΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ
Συνεπικουρούντες : 
Υπ. Δρ. Κ. Τολίδης

13/02 – 17/02: Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (Κωδικός μαθήματος : 6464)
Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ
Ομ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ
Καθηγητής Δ. Δερματάς, ΣΠΜ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ

20/02 – 03/03/2023 : Εξετάσεις (δύο εβδομάδες)

Date: 
Monday, November 7, 2022 - 9:00am to Friday, March 3, 2023 - 3:00pm