Προσδοκίες της νέας γενιάς στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προσδοκίες της νέας γενιάς στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη ζωή των νέων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η νέα γενιά αποτελεί τη σημαντικότερη, ίσως, παράμετρο αναγέννησης και ανάπτυξης του Δήμου. Μέσα από την εργασία αποτυπώνεται η καθημερινότητα των νέων, οι δυσκολίες που συναντούν, οι προβληματισμοί τους καθώς και οι σκέψεις τους και τα όνειρά τους για το μέλλον. Η νεολαία του Δήμου δηλώνει απογοητευμένη από την απουσία κόσμου, κατοίκων και παιδιών, καθώς και από την έλλειψη σε υποδομές υγείας, παιδείας, και ψυχαγωγίας. Ωστόσο, οι νέοι εκφράζουν την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στον τόπο τους στο μέλλον δηλώνοντας το ισχυρό δέσιμο που έχουν με αυτόν.