Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων Εαρινής εκπαιδευτικής περιόδου Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2023  ώρα: 10:00 – 13:00
Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος (κωδ. 6456)
Διδακτική ομάδα
Αν. Καθ. Α. Μπακόλας, ΣΧΜ, Ομ. Καθ. Μ. Λοϊζίδου, ΣΧΜ , Καθ. Α. Παπαγιάννης, ΣΕΜΦΕ, Δρ. Δ. Μαλαμής, ΕΔΙΠ ΣΧΜ, Δρ. Κ. Μουστάκας, ΕΔΙΠ ΣΧΜ

ΤΡΙΤΗ 04/07/2023  ώρα:10:00 – 13:00
Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών (κωδ. 6463)
Διδακτική ομάδα
Καθ. Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ , Καθ. Δ. Δαμίγος, ΣΜΜΜ ,  Αν. Καθ. Ν. Κατσουλάκος, ΑΕΝ, Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ, Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες : Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/07/2023  ώρα 10:00 – 13:00
Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (κωδ. 6455)
Διδακτική ομάδα:
Καθ. Ε. Μπαλτάς, ΣΠΜ, Καθ. Κ. Νουτσόπουλος, ΣΠΜ, Δρ. Μ. Μπέρτσιου,

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07/2023  ώρα: 10:00 – 13:00
Ενέργεια και Περιβάλλον (κωδ. 6469)
Διδακτική ομάδα:
Καθ. Σ. Καρέλλας, ΣΜΜ, Καθ. Ν. Μαμάσης

Date: 
Friday, June 30, 2023 - 10:00am to Wednesday, July 12, 2023 - 1:00pm