Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων Χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου Ακαδ. Έτους 2023-2024

ΤΡΙΤΗ 20/02/2024 ώρα: 10:00 – 13:00 
Διαχείριση Περιβάλλοντος με Οικοσυστημική Θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (κωδ. μαθ. 6464)
Αν. Καθ. Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ
Ομ. Καθ. Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ
Καθ. Δ. Δερματάς, ΣΠΜ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ
Δρ. Μ. Περδικάκη, ΣΜΜΜ
Συνεπικουρούντες : Υπ. Δρ. Ε. Χρυσανθόπουλος, ΣΜΜΜ  

ΠΕΜΠΤΗ 22/02/2024 ώρα: 10:00 – 13:00 
Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος- Κτηματολόγιο και ΠΓ (κωδ. μαθ. 6451)

Καθ. Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Β. Κώτσιος
Δρ. Κ. Τολίδης
Συνεργάτες :
Υπ. Δρ. Ε. Μιχαηλίδου, ΕΤΕΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ
Α. Γεροντέλη, ΕΤΕΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2024 ώρα: 10:00 – 13:00 
Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, AEN
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

Date: 
Tuesday, February 20, 2024 - 10:00am to Friday, February 23, 2024 - 1:00pm