Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινής Εκπαιδευτικής Περιόδου 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών Ακ. Ετους 2016-17

Δείτε παρακάτω συνημμένο αρχείο - link το πρόγραμμα εξετάσεων της Εαρινής Εκπαιδευτικής Περιόδου της 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών του Ακ. Έτους 2016-17

Date: 
Tuesday, June 27, 2017 - 6:00pm to Wednesday, June 28, 2017 - 12:00pm