Πρόγραμμα μαθημάτων Α΄ (Χειμερινής) Εκπαιδευτικής Περιόδου 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών, Ακαδ. Έτους 2021 – 2022

Έναρξη Μαθημάτων 01/11/2021

01/11 – 05/11
Εισαγωγή στο περιβάλλον και την κοινωνία των ορεινών περιοχών

(Κωδ. μαθ. 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ ΕΜΠ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, ΑΕΝ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

08/11 – 12/11
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ορεινό περιβάλλον

(Κωδ. μαθ. 6454)
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Α. Μαρίνου, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

15/11 – 19/11/2021 Κενή εβδομάδα

22/11 – 26/11
Εισαγωγή στις επιστήμες της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος - Κτηματολόγιο και ΠΓ

(Κωδ. μαθ. 6451)
Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Β. Κώτσιος
Συνεπικουρούντες : 
Υπ. Δρ. Κ. Τολίδης

29/11 – 03/12
Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος
(Κωδ. μαθ.  6452)

Αν. Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
τ. Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Ε. Γαλανού
Συνεργάτης : 
Υπ. Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

Κενή εβδομάδα 06/12 – 10/12/2021

13/12 – 17/12
Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο
(Κωδ. μαθ. 6464)
Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ ΕΜΠ
Ομ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ ΕΜΠ
Καθηγητής Δ. Δερματάς, ΣΠΜ ΕΜΠ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ ΕΜΠ

20/12 – 09/01/2022 Διακοπές Χριστουγέννων

10/1 - 14/01/2022 Κενή εβδομάδα

17/01 – 21/01
Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος
(Κωδ. μαθ.  6452)

Αν. Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
τ. Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Ε. Γαλανού
Συνεργάτης : 
Υπ. Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

24/01 – 28/01
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ορεινό περιβάλλον

(Κωδ. μαθ. 6454)
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Α. Μαρίνου, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
 

31/01 – 04/02/2022 Κενή εβδομάδα

07/02 – 11/02
Εισαγωγή στις επιστήμες της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος - Κτηματολόγιο και ΠΓ

(Κωδ. μαθ. 6451)
Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
Δρ. Β. Κώτσιος
Συνεπικουρούντες : 
Υπ. Δρ. Κ. Τολίδης

14/02 – 18/02
Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο
(Κωδ. μαθ. 6464)
Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ ΕΜΠ
Ομ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ ΕΜΠ
Καθηγητής Δ. Δερματάς, ΣΠΜ ΕΜΠ
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ ΕΜΠ

21/02 – 25/02
Εισαγωγή στο περιβάλλον και την κοινωνία των ορεινών περιοχών

(Κωδ. μαθ. 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ ΕΜΠ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, ΑΕΝ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

28/02 – 11/03/2022 Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου

Date: 
Monday, November 1, 2021 - 9:00am to Friday, March 11, 2022 - 3:00pm