Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινής εκπαιδευτικής περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

Έναρξη μαθημάτων 09/03/2020
 

09/03 – 13/03 : Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθήματος 6463)
Διδάσκοντες :
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ
Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Ν. Κατσουλάκος, Διδ. ΠΔ 407/80
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Δρ. Λ. Παπαδά
Υπ. Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

16/03 – 20/03 : Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος (κωδ. μαθήματος 6456)
Διδάσκοντες :
Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγήτρια Α. Στέγγου – Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγήτρια Αικ. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Κ. Μουστάκας, ΕΔΙΠ ΣΧΜ

23/03 – 27/03: Κενή εβδομάδα

30/03 – 3/04 : Εβδομάδα Διαλέξεων

06/4 – 10/4 : Ταυτότητα και Αναπτυξιακές Προοπτικές των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθήματος 6468)
Διδάσκοντες :
Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Κωνσταντινίδου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγητής Κ. Μωραΐτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Επικ. Καθηγήτρια Ε. Τσακανίκα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτης Ασκήσεων :
Υπ. Δρ. Μ. Μπαλοδήμου, ΕΔΙΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

13/4 – 26/4 : Διακοπές Πάσχα 

27/04 – 30/04 : Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθήματος 6457)
Διδάσκοντες :
Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Ομοτ. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Θ. Χατζηχρήστος, ΕΔΙΠ Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Υπ. Δρ. Α. Γουλιάμου
Υπ. Δρ. Δ. Ζύγρα
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα

04/05 – 08/05 : Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (κωδ. μαθήματος 6455)
Διδάσκοντες :
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγητής Ε. Μπαλτάς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Επικ. Καθηγητής Σ. Μαλαμής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Δρ. Ε. Φελώνη
Υπ. Δρ. Μ. Μπέρτσιου
Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς

11/5 – 15/5 : Κενή Εβδομάδα

18/05 – 22/05 : Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος (κωδ. μαθήματος 6456)
Διδάσκοντες :
Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγήτρια Α. Στέγγου – Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγήτρια Αικ. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Κ. Μουστάκας, ΕΔΙΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

25/05 – 29/05 : Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (κωδ. μαθήματος 6455)

Διδάσκοντες :
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγητής Ε. Μπαλτάς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Επικ. Καθηγητής Σ. Μαλαμής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Συνεργάτες Ασκήσεων :
Δρ. Ε. Φελώνη
Υπ. Δρ. Μ. Μπέρτσιου
Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς

1/6 – 5/6 : Εβδομάδα Προετοιμασίας εργασιών

9/06 – 12/06 : Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθήματος 6457)

Διδάσκοντες :
Καθηγητής Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Ομοτ. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Θ. Χατζηχρήστος, ΕΔΙΠ Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Υπ. Δρ. Α. Γουλιάμου
Υπ. Δρ. Δ. Ζύγρα
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα

15/06 – 19/06 : Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθήματος 6463)

Διδάσκοντες :
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ
Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Ν. Κατσουλάκος, Διδ. ΠΔ 407/80
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Δρ. Λ. Παπαδά
Υπ. Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

22/06 – 03/07 : Εξεταστική εαρινού εξαμήνου

Date: 
Monday, March 9, 2020 - 9:30am to Wednesday, June 3, 2020 - 3:00pm