Πρόγραμμα μαθημάτων B΄ (Εαρινής) Εκπαιδευτικής Περιόδου 2ης κατεύθυνσης σπουδών, Ακαδ. Έτους 2023 – 2024

11/03 – 15/03 Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6463)   
Καθ. Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Καθ. Δ. Δαμίγος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθ. Ν. Κατσουλάκος, ΑΕΝ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

19/03 – 22/03 Ενέργεια και Περιβάλλον (κωδ. μαθ. 6469)
Καθ. Σ. Καρέλλας, ΣΜΜ
Καθ. Ν. Μαμάσης, ΣΠΜ
Δρ. Α. Λεονταρίτης, ΣΜΜ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Γ. Κ. Σακκή

26/03 – 29/03 Υδατικό Περιβάλλον και  Ανάπτυξη (κωδ. μαθ. 6455)     
Καθ. Ε. Μπαλτάς, ΣΠΜ
Καθ. Κ. Νουτσόπουλος, ΣΠΜ
Δρ. Μ. Μπέρτσιου, ΣΠΜ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Ν. Γουργουλέτης
Yπ. Δρ. Ε. Καλογιάννης
Υπ. Δρ. Γ. Μπαριάμης

01/04 – 05/04/2024  Κενή εβδομάδα

08/04 – 12/04 Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος (κωδ. μαθ. 6456)    
Αν. Καθ. Α. Μπακόλας, ΣΧΜ
Ομ. Καθ. Μ. Λοϊζίδου, ΣΧΜ
Καθ. Α. Παπαγιάννης, ΣΕΜΦΕ
Δρ. Δ. Μαλαμής, ΕΔΙΠ ΣΧΜ
Δρ. Κ. Μουστάκας, ΕΔΙΠ ΣΧΜ

15/04 – 19/04 Ταυτότητα Τόπου και Ανάπτυξη : Σχεδιασμός και Συμμετοχικές Προσεγγίσεις (κωδ. μαθ. 6457)
Ενότητα Α : Αρχιτεκτονική και Τοπιακή Ταυτότητα και Αναπτυξιακές Προοπτικές των Ορεινών Περιοχών    
Αν. Καθ. Ε. Κωνσταντινίδου, ΣΑΜ
Ομ. Καθ. Κ. Μωραΐτης, ΣΑΜ
Αν. Καθ. Ε. Τσακανίκα, ΣΑΜ
Δρ. Μ. Μπαλοδήμου, ΕΔΙΠ ΣΑΜ

22/04 – 26/04 Ταυτότητα Τόπου και Ανάπτυξη : Σχεδιασμός και Συμμετοχικές Προσεγγίσεις (κωδ. μαθ. 6457)
Ενότητα Β : Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη
Αν. Καθ. Ε. Μπακογιάννης, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Καθ. Α. Στρατηγέα, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Χ. Κυριακίδης
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα
Υπ. Δρ. Δ. Κούτση
Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου

29/04 – 12/05/2024  Διακοπές Πάσχα

13/05 – 17/05 Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος (κωδ. μαθ. 6456)
Αν. Καθ. Α. Μπακόλας, ΣΧΜ
Ομ. Καθ. Μ. Λοϊζίδου, ΣΧΜ
Καθ. Α. Παπαγιάννης, ΣΕΜΦΕ
Δρ. Δ. Μαλαμής, ΕΔΙΠ ΣΧΜ
Δρ. Κ. Μουστάκας, ΕΔΙΠ ΣΧΜ

20/05 – 24/05 Υδατικό Περιβάλλον και  Ανάπτυξη (κωδ. μαθ. 6455)
Καθ. Ε. Μπαλτάς, ΣΠΜ
Καθ. Κ. Νουτσόπουλος, ΣΠΜ
Δρ. Μ. Μπέρτσιου, ΣΠΜ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Ν. Γουργουλέτης
Yπ. Δρ. Ε. Καλογιάννης
Υπ. Δρ. Γ. Μπαριάμης

27/05 – 31/05 Ενέργεια και Περιβάλλον (κωδ. μαθ. 6469)
Καθ. Σ. Καρέλλας, ΣΜΜ
Καθ. Ν. Μαμάσης, ΣΠΜ
Δρ. Α. Λεονταρίτης, ΣΜΜ
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Γ. Κ. Σακκή

03/06 – 07/06/2024  Εβδομάδα ολοκλήρωσης εργασιών

10/06 – 14/06/2024  Κενή εβδομάδα

17/06 – 21/06 Περιβαλλοντική Οικονομία : Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών (κωδ. μαθ. 6463)
Καθ. Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Καθ. Δ. Δαμίγος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθ. Ν. Κατσουλάκος, ΑΕΝ
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας
 

25/06 – 05/07/2024  Εξεταστική εαρινού εξαμήνου

 

Date: 
Thursday, March 7, 2024 - 11:00am