Πρόγραμμα μαθημάτων xειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

Έναρξη 22/10/2018

22/10 – 26/10 : Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών(Κωδικός μαθήματος: 6459)
Διδάσκων :
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Ν. Κατσουλάκος
Υπ. Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Υπ. Δρ. Η. Δούλος

29/10 – 2/11 : Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος (Κωδικός μαθήματος : 6451)
Διδάσκοντες :
Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Β. Κώτσιος

5/11 – 9/11 : Κενή εβδομάδα

12/11 – 16/11 : Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (Κωδικός μαθήματος : 6454)
Διδάσκοντες :
Καθηγητής Γ. Φώτης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Υπ. Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Υπ. Δρ. Π. Τσάγκης

19/11 – 23/11 : Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος (Κωδικός μαθήματος : 6452)
Διδάσκοντες :
Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτες ασκήσεων :
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Υπ. Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Δρ. Ε. Γαλανού

26/11 – 30/11 : Κενή εβδομάδα

3/12 – 7/12 : Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (Κωδικός μαθήματος : 6464)
Διδάσκοντες:
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Επικ. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ
Αναπλ. Καθηγητής Δ. Δερματάς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτες ασκήσεων :
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης, ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ ΕΜΠ

10/12 – 14/12 : Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (Κωδικός μαθήματος : 6454)
Διδάσκοντες :
Καθηγητής Γ. Φώτης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Υπ. Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Υπ. Δρ. Π. Τσάγκης

17/12 – 6/1 : Διακοπές Χριστουγέννων

7/1 – 11/1 : Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος (Κωδικός μαθήματος : 6452)
Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Καράντζαλος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτες ασκήσεων :
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Υπ. Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Δρ. Ε. Γαλανού

14/1 – 18/1 : Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (Κωδικός μαθήματος : 6464)
Διδάσκοντες:
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Επικ. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ
Αναπλ. Καθηγητής Δ. Δερματάς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Συνεργάτες ασκήσεων :
Δρ. Κ. Μαρκαντώνης ΕΔΙΠ ΣΜΜΜ ΕΜΠ

21/1 – 25/1 : Κενή εβδομάδα

28/1 – 1/2 : Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Κωδικός μαθήματος : 6459)
Διδάσκων :
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ
Συνεργάτες Ασκήσεων :
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Ν. Κατσουλάκος
Υπ. Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Υπ. Δρ. Η. Δούλος

4/2 – 8/2 : Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος (Κωδικός μαθήματος : 6451)
Διδάσκοντες :
Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Β. Κώτσιος

11/2 – 15/2 : Κενή εβδομάδα

18/2 – 1/3 : Εξετάσεις (δύο εβδομάδες)

Date: 
Monday, October 22, 2018 - 4:15pm to Friday, March 1, 2019 - 4:15pm