Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με συντονισμό και διοικητική υποστήριξη από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, λειτουργούν τη 2η κατεύθυνση του  Διεπιστημονικού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Στην κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές οι οποίοι κατάγονται από ορεινές περιοχές ή/και επιθυμούν υπεύθυνα και συνειδητά, μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, να εργαστούν σε αυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους και στο ξαναζωντάνεμα της Ελληνικής υπαίθρου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν διεξοδικά, στη διεύθυνση: http://environ.survey.ntua.gr/el/

Date: 
Monday, April 10, 2017 - 2:00pm to Wednesday, May 31, 2017 - 2:00pm