Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη 2η Κατεύθυνση Σπουδών του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ µε αντικείµενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών για το ακαδηµαϊκό έτος 2018 – 2019

Οι Σχολές Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, µε συντονισµό και διοικητική υποστήριξη από τη Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, λειτουργούν τη 2η κατεύθυνση του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», µε αντικείµενο το «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών».

Στην κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές οι οποίοι κατάγονται ή αγαπούν τις ορεινές περιοχές και επιθυµούν, αξιοποιώντας τις µεταπτυχιακές σπουδές τους, να συµβάλουν επαγγελµατικά, ερευνητικά και κοινωνικά στην αξιοβίωτη και ολοκληρωµένη ανάπτυξή τους και στο ξαναζωντάνεµα της Ελληνικής υπαίθρου. Οι υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν διεξοδικά για το πρόγραµµα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», στη διεύθυνση:

http://mountains.ntua.gr/

Περισσότερα στοιχεία για τη φυσιογνωµία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείµενο, τη δοµή και τη λειτουργία του ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στο οποίο ανήκει η συγκεκριµένη κατεύθυνση, καθώς και για τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων, τις απαιτήσεις και σχετικά ενδεικτικά κείµενα των διδασκόντων του Προγράµµατος οι υποψήφιοι µπορούν να βρουν στη διεύθυνση:

http://environ.survey.ntua.gr/el/

Οι υποψήφιοι παροτρύνονται να µελετήσουν συστηµατικά τους παραπάνω ιστότοπους ώστε να έχουν καλή εικόνα του µεταπτυχιακού προγράµµατος στο οποίο αιτούνται τη συµµετοχή.

Date: 
Monday, August 20, 2018 - 9:00am to Monday, September 17, 2018 - 1:30pm