Σεμινάριο του ΑΠΘ στο ΜΕΚΔΕ για τις Τεχνολογίες Επιφανειών

Από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 ως την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 διεξήχθη στο χώρο του ΜΕΚΔΕ Σεμινάριο (Training School), στο πλαίσιο του έργου MarieCurieINT “ComplexWettingPhenomena” (CoWet), με τίτλο “Dynamics of forced wetting and innovative functional surfaces”.

Το Σχολείο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διευθυντή τον Καθηγητή Θ. Καραπάντσιο.

Περισσότεροι από 30 επιστήμονες από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στο Σεμινάριο, παρουσιάστηκαν αναλυτικά σύγχρονες μελέτες του επιστημονικού αντικειμένου και έγιναν εποικοδομητικές συζητήσεις σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα.

Το Σεμινάριο είχε μεγάλη επιτυχία και ελπίζουμε να αποτελέσει αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας της συγκεκριμένης ερευνητικής Ομάδας του ΑΠΘ με το ΜΕΚΔΕ και το ΕΜΠ.

Date: 
Tuesday, February 21, 2017 - 9:00am to Thursday, February 23, 2017 - 6:00pm