Σχεδιασμός πίστας κατάβασης πλαγιάς (downhill – mountain bike) στα βουνά της Παραμυθιάς

Σχεδιασμός πίστας κατάβασης πλαγιάς (downhill – mountain bike) στα βουνά της Παραμυθιάς

Στην παρούσα εργασία, με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, διερευνήθηκαν δασικοί δρόμοι και μονοπάτια της περιοχής του Δήμου Σουλίου που ενδείκνυνται για την κατασκευή ποδηλατικής πίστας κατάβασης πλαγιάς (downhill). Στόχος είναι η προσέλκυση ενός διαφοροποιημένου ρεύματος τουριστών και η ανάπτυξη μιας αθλητικής – ψυχαγωγικής δραστηριότητας που θα φέρει τους κατοίκους της περιοχής πιο κοντά στη φύση.
Αρχικά, παρατίθενται τα κριτήρια και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση των κατάλληλων διαδρομών. Στη συνέχεια, επιλέγεται η καταλληλότερη και περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της καθώς και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Τέλος, τεκμηριώνεται η σημασία της προβολής και προώθησης της πίστας, μέσω αντίστοιχων παραδειγμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προβολήτης.