Τα ξεχασμένα μονοπάτια της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου

Τα ξεχασμένα μονοπάτια της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του Μετσόβου ευνοεί την ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο περιηγητικός τουρισμός. Στην παρούσα εργασία, μέσα από συζητήσεις με ντόπιους, κυρίως γηραιότερους, που έδειξαν διάθεση να μοιραστούν με τον γράφοντα τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους, αποκτήθηκε μια καλή εικόνα όσον αφορά βασικές διαδρομές και μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν από πολύ παλιά οι κάτοικοι του Μετσόβου. Οι σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν τον 20ο αι. στον τρόπο και τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς συντέλεσαν στη μερική εγκατάλειψη ή ολική καταστροφή πολλών τέτοιων μονοπατιών.

Έχοντας ως στόχο την ανάδειξη τέτοιων ξεχασμένων διαδρομών επιλέχθηκε να γίνει η καταγραφή του μονοπατιού που συνέδεε το Μέτσοβο με το Ανήλιο. Η αποτύπωση της διαδρομής έγινε με GPS χειρός, η οποία με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών αποτυπώθηκε σε ένα χάρτη. Η υιοθέτηση εφαρμογών, όπως η χρήση υπολογιστών παλάμης (palmtops), για την ασφαλέστερη περιήγηση και την καλύτερη πληροφόρηση των πεζοπόρων θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στον περιηγητικό τουρισμό.